Wie zijn wij?

Philoweek is een feitelijke vereniging met als maatschappelijk doel het samenbrengen van burgers of verenigingen die de Filosofie of het zoeken naar Wijsheid in de ruimste zin bevorderen. Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van een jaarlijks filosofisch festival rond de door de UNESCO voorgestelde Werelddag van de Filosofie.

De activiteiten die tijdens de derde week van november worden georganiseerd, worden uitgevoerd door actoren uit verschillende disciplines (filosofen, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers...) die allen deze zoektocht naar Wijsheid gemeen hebben door vragen te stellen, na te denken maar ook en vooral door de dagelijkse praktijk en ontwikkeling van een levenskunst.

Wij onderschrijven het initiatief van de UNESCO die het belang van deze discipline, met name voor jongeren, onderstreept door haar voor te stellen als "een discipline die kritisch en onafhankelijk denken aanmoedigt en in staat is te werken aan een beter begrip van de wereld en tolerantie en vrede in de samenleving te bevorderen" (zie unesco.org).

De mede-organisatoren van de Philoweek van dit jaar zijn New Acropolis Belgium, L'oeil de Socrate, Numineux, Trefpunt Filosofie Leuven, Altitude76.