Symbolische dynamiek en de zoektocht naar wijsheid

Brussel Sylvain Cigna

Voordracht gegeven in het Frans.

Vele denkers (C.G. Jung, Rudolf Otto, Gilbert Durand, Mircea Eliade...) beschouwen de symbolische functie als constitutief voor de mens. Sinds het begin der tijden wordt het symbool gebruikt als bemiddelaar in spirituele benaderingen (religieus of niet), in de zoektocht naar Wijsheid, in de therapeutische benadering die rekening houdt met de globaliteit van het wezen. Wat is de dynamiek aan het werk? Wat zijn de hendels? Hoe kunnen we ons daarvan bewust worden en er ons voordeel mee doen om ons dagelijks leven aan te kunnen, om de essentiële fasen van ons leven te verrijken, om de crises goed te beleven, om zin te geven aan het lijden?

Sylvain Cigna is directeur van New Acropolis Brussel, filosoof, socioloog, specialist in de analytische psychologie van C.G. Jung. Hij zal de fundamentele elementen delen van de benadering van het symbool in het kader van een zoektocht naar wijsheid in het dagelijks leven.

Altitude 76, Chaussée d'Alsemberg 76, 1060 Bruxelles

Volgende voordracht