In het kader
van de World Philosophy Day,
gepromoot door UNESCO

Voorbij de maskers,
de zoektocht naar identiteit


Online voordrachten

In het kader van de werelddag voor filosofie organiseren we elk jaar een volledige week van activiteiten met betrekking tot filosofie en de banden die het heeft met de ontwikkeling van onze samenlevingen, de vorming van de burger en de manier waarop we de uitdagingen van onze tijd begrijpen. De werelddag van de filosofie vindt elk jaar plaats op de derde donderdag van november, onder het beheer van UNESCO, die filosofie beschouwt als

  • Een dagelijkse praktijk die samenlevingen kan transformeren en de dialoog tussen culturen kan stimuleren.
  • Door het ontwaken voor de uitoefening van het denken, voor de beredeneerde confrontatie van meningen, helpt de filosofie om een tolerantere en respectvollere samenleving op te bouwen.
  • Het maakt het daarmee mogelijk om de grote hedendaagse uitdagingen te begrijpen en een antwoord te bieden, waardoor de intellectuele voorwaarden voor verandering worden gecreëerd.

Elk jaar bieden we in België een Filosofieweek aan, opgebouwd uit verschillende activiteiten: conferenties, workshops, ronde tafels, tentoonstellingen, vrijwilligerswerk in de stad... In de geest van wat UNESCO voorstelt, moedigen we de deelname aan van verschillende personen en organisaties (sprekers, essayisten, burgercollectieven, non-profitorganisaties...), op verschillende plaatsen (Brussel, Leuven, Luik ...) en in verschillende talen (Frans, Nederlands, Engels ...) om de diversiteit van het filosofische denken in ons land en daarbuiten te weerspiegelen.

Programma


Maandag 15/11

De identiteit gevormd door beproevingen

Voordracht gegeven in het Frans.

Beproevingen doorstaan komt niet neer op lijden zonder intelligentie. Hoe meer beproevingen we op het pad overwinnen, hoe stabieler we worden en hoe gemakkelijker het is om te weten wie we zijn om te plannen waar we naartoe gaan en, misschien, de herinnering te herstellen van waar we vandaan komen. Het is niet nodig niet bang te zijn voor beproevingen. Integendeel, ze geven ons de maatstaf van onze sterke punten en de hoop om steeds moediger te worden; ze openen voor ons wegen van waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Welgekomen zijn de beproevingen omdat ze de identiteit smeden.

Door Fernand Figares, filosoof en docent, directeur van New Acropolis Belgium

Dinsdag 16/11

De identiteit voorbij de verschillen

Voordracht gegeven in het Frans.

In de sociologie is identiteit vaak gekoppeld aan verschillende factoren, zoals familie, behoren tot een economische of sociale klasse, het werk dat iemand doet, diens leeftijd of geslacht, het land of de stad waar men woont. Hoe maken bepaalde filosofische benaderingen het mogelijk om een ​​visie op identiteit te ontwikkelen die tegelijkertijd breder, interessant en vooral nuttig is?

Door Fernand Schwarz: coördinator van New Acropolis voor Noordwest-Europa, filosoof, antropoloog, spreker

Woensdag 17/11

Concentratie ontwikkelen om tot je identiteit te komen

Onze ware identiteit bevindt zich in ieder van ons in ons centrum. Als we de mens met al zijn aspecten beschouwen, waar bevindt ons centrum zich dan? Eens het duidelijk is waar het natuurlijke centrum van de mens is, hoe kan concentratie ons dan helpen dichter bij dat centrum te komen? Hoe ons concentreren? Het is een kunst. Waarom kunnen we ons tegenwoordig zo moeilijk concentreren? En tot slot eindigen we met een aantal praktische adviezen om onze concentratie te kunnen verbeteren.

Door Chloé Ackaert

Donderdag 18/11

Mannelijk/vrouwelijk, de avonturiers van de verloren alliantie

Voordracht gegeven in het Frans.

Zijn de archetypen van het eeuwige mannelijke en vrouwelijke nog vruchtbaar in de zoektocht naar genderidentiteit? Ja, als ze goed begrepen worden. Een archetype is een model dat inspireert en potentialen vrijmaakt, omdat het deel uitmaakt van de structuur zelf van onze verbeelding. Het moet niet worden verward met de kortstondige sociale constructie, noch met het stereotype dat het archetype omsluit en reduceert tot een beperkt aantal kenmerken. De Griekse mythologie geeft ons hiervan vele voorbeelden, allemaal facetten die kunnen worden geuit als man (Mars, Hermes, Dyonysos...) of vrouw (Athena, Artemis, Hera...).

Door Jonathan Guevorts en Chantal Herion

Inschrijving


Wie zijn wij?

De Internationale Organisatie New Acropolis heeft tot doel een actieve filosofie te bevorderen en zo meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken, zoals de vierde, die filosofie concipieert als een vector van zelfeducatie die iedereen in staat stelt zijn eigen leven te verbeteren en de wereld anders te begrijpen. New Acropolis verdedigt het idee dat de filosofie haar primaire functie moet herwinnen, niet die van een speculatieve discipline voorbehouden aan een elite, maar een kritische bevraging die voor iedereen toegankelijk is, een praktisch hulpmiddel dat iedereen de kans geeft zichzelf beter te leren kennen en te leren leven met zichzelf, met anderen en met de omgeving. De Week van de Filosofie is dan ook opgevat als een platform voor de uitwisseling van ideeën en praktijken, van emulatie en van partnerschap. New Acropolis, aanwezig in 60 landen en 5 continenten, is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die actief samenwerkt met internationale instellingen: de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) waarvan het een adviserend lid is en de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties, waarbinnen het ook een adviserende functie heeft, met name op het gebied van onderwijs. New Acropolis ontving de steun van de Dalai Lama en de Eerste minister van India in december 2018 na diens acties voor vrede als onderdeel van de viering van Gandhi's 150e verjaardag. Het wordt in het Engelse tijdschrift Parliamentary Review genoemd als een NGO die vrede bevordert.