In het kader
van de World Philosophy Day,
gepromoot door UNESCO

Voorbij de maskers,
de zoektocht naar identiteit


Online voordrachten
online Fernand Figares

Voordracht gegeven in het Frans.

Beproevingen doorstaan komt niet neer op lijden zonder intelligentie. Hoe meer beproevingen we op het pad overwinnen, hoe stabieler we worden en hoe gemakkelijker het is om te weten wie we zijn om te plannen waar we naartoe gaan en, misschien, de herinnering te h...

online Fernand Schwarz

Voordracht gegeven in het Frans.

In de sociologie is identiteit vaak gekoppeld aan verschillende factoren, zoals familie, behoren tot een economische of sociale klasse, het werk dat iemand doet, diens leeftijd of geslacht, het land of de stad waar men woont. Hoe maken bepaalde filosofische benad...

online Chloé Ackaert

Onze ware identiteit bevindt zich in ieder van ons in ons centrum. Als we de mens met al zijn aspecten beschouwen, waar bevindt ons centrum zich dan? Eens het duidelijk is waar het natuurlijke centrum van de mens is, hoe kan concentratie ons dan helpen dichter bij dat centrum te komen? Hoe ons conce...

online Chantal Herion & Jonathan Guevorts

Voordracht gegeven in het Frans.

Zijn de archetypen van het eeuwige mannelijke en vrouwelijke nog vruchtbaar in de zoektocht naar genderidentiteit? Ja, als ze goed begrepen worden. Een archetype is een model dat inspireert en potentialen vrijmaakt, omdat het deel uitmaakt van de structuur zelf v...