De taal der symbolen, taal van de ziel

Leuven Chloé Ackaert

De menselijke natuur is complex, niet louter intellectueel, maar ook spiritueel, en heeft daarom nood aan verschillende manieren om tot de diepte van het leven te komen. De rede laat ons toe tot een deel van ons, van het leven, maar is begrensd. Symbolen geven toegang tot een ander deel. Het symbool, wat ‘diegene die draagt’ betekent, is een boodschapper, een bemiddelend element tussen twee bewustzijnsniveaus, tussen profane en spirituele benaderingen (religieus of niet), in de zoektocht naar wijsheid, in de benadering die rekening houdt met de heelheid van het zijn. Het vormt daarmee een brug: het brengt ‘gescheiden’ elementen samen. Het symbool is een representatie die een geheime betekenis onthult. Hoe kunnen symbolen ons helpen om meer als mens in plaats van als dier met denkvermogen te leven? Hoe kunnen ze ons leiden in de zoektocht naar zingeving, naar wijsheid naar Mens-zijn? We bekijken deze vragen aan de hand van het werk van Mircéa Éliade, Edgar Morin en C.G. Jung.

Trefpunt Filosofie, Geldenaaksebaan 120, 3001 Leuven

Vorige voordracht Volgende voordracht